[Сало1488]
Krym, Ukraine
 
 
Đang trên mạng
Trưng bày thành tựu
179,494
Thành tựu
2593
Trò chơi toàn vẹn
96%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Nhóm yêu thích
barter.vg - Nhóm công khai
One gamer's bundle leftovers are another's wishlist games
4,011
Thành viên
252
Đang chơi
832
Trên mạng
66
đang trò chuyện
Trưng bày ảnh chụp
Fallout 4
5 2
Vật phẩm muốn trao đổi
5,150
Vật phẩm đã sở hữu
13,359
Trao đổi đã thực hiện
37,021
Giao dịch tại chợ
Trưng bày thành tựu
+179,488
179,494
Thành tựu
2593
Trò chơi toàn vẹn
96%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Trò chơi yêu thích
3.6
Giờ đã chơi
6
Thành tựu
Thông số Salien
Cấp độ đạt được
11
Trùm đã chiến đấu
5

Điểm kinh nghiệm đạt được
2,686,867

Hoạt động gần đây

5,157 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 18 Thg07
3.1 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 17 Thg07
1.9 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 16 Thg07
RainbowWarrior 17 Thg07 @ 7:08am 
+rep, great trader. Fast, friendly and trustworthy. Recommended!
Hopanda 5 Thg07 @ 7:30am 
Have a lovely and relaxing weekend. Make sure to stay hydrated and put on sunscreen if you have to go outside or decide to bake in a sun! :snowslimehappy:
Targdhul 6 Thg06 @ 10:58am 
+Rep fast and friendly trader. Thank you!
+Rep
Very good & very fast trader
Thank you!
Hopanda 31 Thg05 @ 9:47pm 
Just stopping by to wish a fun as well as relaxing weekend. Stay positive and awesome! :doggy:
Hopanda 24 Thg05 @ 10:07am 
Hello hello! Just wanted to drop by to wish you a great and relaxing weekend. Have fun and stay awesome! :keebleking: