Úroveň 54 XP 17,533
467 XP pro dosažení 55. úrovně
Odznaky