เลเวล 10 XP 1,089
111 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 11
เหรียญตรา