Úroveň 10 XP 1,089
111 XP pro dosažení 11. úrovně
Odznaky