Úroveň 14 XP 1,951
49 XP pro dosažení 15. úrovně
Odznaky