เวลาเล่นใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา:
3.9h

ดูสถิติรางวัลความสำเร็จทั่วโลก
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
6 จาก 77 (8%) รางวัลความสำเร็จที่ได้รับ:

รางวัลความสำเร็จส่วนตัว
 

Welcome to Los Santos

You repo'd a car and raced it through the heart of a sun-soaked metropolis.
ปลดล็อค 16 ก.ย. 2020 @ 5:21am

San Andreas Sightseer

Explore all of Los Santos and Blaine County.
ปลดล็อค 14 พ.ย. 2020 @ 6:10am

Multi-Disciplined

Attain a gold medal in all applicable hobbies and pastimes.
ปลดล็อค 14 พ.ย. 2020 @ 6:10am

Show Off

Complete all Stunt Jumps.
ปลดล็อค 14 พ.ย. 2020 @ 6:10am

A Lot of Cheddar

Spend a total of $200 million across all three characters.
ปลดล็อค 14 พ.ย. 2020 @ 6:10am

A New Perspective

Play GTA V for 15 hours in first person mode.
ปลดล็อค 14 พ.ย. 2020 @ 6:10amSolid Gold, Baby!

Earn 70 Gold Medals on Missions and Strangers and Freaks.
1 / 70

Career Criminal

Attain 100% Game Completion.
1 / 100

All's Fare in Love and War

Purchase Downtown Cab Co. and complete a private fare.

TP Industries Arms Race

Purchase McKenzie Field Hangar and win the arms race.
0 / 10

From Beyond the Stars

Collect and return all spaceship parts.
0 / 51

A Mystery, Solved

Solve the mystery of Leonora Johnson.
0 / 51

Waste Management

Purchase the old dock and collect all nuclear waste.
0 / 31

Red Mist

Complete all Rampages.
0 / 5

Kifflom!

You completed the Epsilon program and achieved inner peace.
0 / 20

Three Man Army

Survive 3 minutes on at least a 3 star Wanted Level with all three characters together off mission.

Out of Your Depth

You're gonna need a bigger boat...

Altruist Acolyte

Deliver an unsuspecting victim to the Altruist Cult.

Trading Pure Alpha

Make a profit over your total investments in the stock market.

Pimp My Sidearm

Fully mod a weapon.

Wanted: Alive Or Alive

Deliver a bail bond target alive.

Los Santos Customs

Fully mod a vehicle.

Close Shave

Complete all Under the Bridge and Knife Flight challenges.
33 / 65

Off the Plane

GTA Online: Complete the Introduction.

Three-Bit Gangster

GTA Online: Reach Rank 25.
0 / 25

Making Moves

GTA Online: Reach Rank 50.
0 / 50

Above the Law

GTA Online: Reach Rank 100.
0 / 100

Numero Uno

GTA Online: Obtain first place in all competitive game types.

The Midnight Club

GTA Online: Use custom vehicles to win 5 Races.
0 / 5

Unnatural Selection

GTA Online: Complete all 10 waves of a Survival.
0 / 10

Backseat Driver

GTA Online: Direct a driver to 1st place as co-driver in Rally Mode.

Run Like The Wind

GTA Online: Survive for a day with a Bounty on your head.

Clean Sweep

GTA Online: Finish a Gang Attack without dying and kill at least 10 enemies.

Decorated

GTA Online: Earn 30 Platinum Awards.
0 / 30

Stick Up Kid

GTA Online: Hold up all 20 Stores.
0 / 20

Enjoy Your Stay

GTA Online: Participate in everything Los Santos has to offer.

Crew Cut

GTA Online: Complete a Job as a member of a Crew.

Full Refund

GTA Online: Kill the thief that mugged you.

Dialling Digits

GTA Online: Call for a Backup Helicopter for the first time.

American Dream

GTA Online: Own an Apartment, Garage and an Insured Vehicle.

Shot Caller

GTA Online: Invest your hard earned cash to set up a Heist.

Four Way

GTA Online: As Heist Leader set the Finale cut as 25% across all players.

Live a Little

GTA Online: Spend a total of $8,000,000 purchasing vehicles included as part of The Heists Update.
0 / 8,000,000

Can't Touch This

GTA Online: Complete a Heist Finale without taking any damage.

Mastermind

GTA Online: Earn 25 platinum medals across Heist Setups and Finales.
0 / 25

Vinewood Visionary

Create and upload a video using the Rockstar Editor.

Majestic

Create and export 10 videos using the Rockstar Editor.
0 / 10

Humans of Los Santos

Unlock all Special Characters and entered Director Mode as an actor from this category.

First Time Director

Enter Director Mode for the first time as an unlocked actor.

Animal Lover

Enter Director Mode as an unlocked animal actor for the first time.

Ensemble Piece

Unlock all Story Characters and enter Director Mode as an actor from this category.

Cult Movie

Enter Director Mode as Cris Formage.

Location Scout

Visit all Locations in Director Mode.

Method Actor

Enter Director Mode using any of your own GTA Online characters.

Getting Started

GTA Online: You set up the Doomsday Heist.

Orbital Obliteration

GTA Online: You killed another player with the Orbital Cannon.

Elitist

GTA Online: You completed all 3 Elite Challenges in The Doomsday Heist.

Masterminds

GTA Online: You completed all 3 Criminal Mastermind Challenges in The Doomsday Heist.
+19

คงเหลือ 19 รางวัลความสำเร็จลับ

รายละเอียดในแต่ละรางวัลความสำเร็จจะแสดงให้เห็นหลังจากปลดล็อคแล้ว