Úroveň 21 XP 3,471
129 XP pro dosažení 22. úrovně
Odznaky