Úroveň 8 XP 813
87 XP pro dosažení 9. úrovně
Odznaky