เลเวล 48 XP 14,490
10 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 49
เหรียญตรา