BUMBASS
Patryk   Katowice, Slaskie, Poland
 
 


╭–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––╮
⠀⠀⠀⠀ W E L C O M E
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Welcome to my profile. My name is Patryk and
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀I'm from Poland. I enjoy playing games, reading
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀books, and listening to music.
╰–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––╯

╭–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––╮
⠀⠀⠀⠀ A F F I N I E T I E S
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀•⠀Music⠀•⠀Games⠀•⠀Netflix Series⠀•⠀Cars
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀•⠀Man.City.⠀ •⠀F1⠀ •⠀Party⠀
╰–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––╯

╭–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––╮
⠀⠀⠀⠀ S P E C S
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ •⠀I5 11400F⠀•⠀⠀•⠀16GB RAM⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀•⠀RTX 3060⠀•⠀SSD 1TB⠀•⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
╰–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––╯

Currently Offline

Recent Activity

70 hrs on record
last played on May 22
15.6 hrs on record
last played on May 7
1,220 hrs on record
last played on Apr 9
R_I_P | KILL4U.PL Jan 22, 2021 @ 4:34am 
+rep
lou♥ Dec 31, 2020 @ 9:46am 
+rep najgroźniejszy głos
tygh redd fffffffffffff Nov 8, 2020 @ 2:53am 
tuman po prostu
tygh redd fffffffffffff Nov 8, 2020 @ 2:53am 
po co byc człowiekiem jak można być zwierzakiem jebanym jak ten zjeb
Fochciu Jun 20, 2020 @ 2:04am 
jak mozesz przyjmij do znaj, mam sprawe
ĸeĸewzzz Jun 3, 2020 @ 3:10pm 
sprawa +rep