✞Bug🖤Dal✞
Jakub Bugdalski   Kujawsko-Pomorskie, Poland
 
 
Hi stalker!
This is my official account.
My another (CsGo smurf) account: https://steamcommunity.com/profiles/76561199014783944/MATCHMAKING
»Silver I -✘
»Silver II -✔️
»Silver III -✔️
»Silver IV -✔️
»Silver Elite -✔️
»Silver Elite Master -✔️
»Gold Nova I -✔️
»Gold Nova II -✔️
»Gold Nova III - ✔️
»Gold Nova Master - ✔️
»Master Guardian I - ✔️
»Master Guardian II - ✔️
»Master Guardian Elite -✔️
»Distinguished Master Guardian - ✔️
»Legendary Eagle - ✔️ --- My current rank :steamhappy:
»Legendary Eagle Master - ✔️
»Supreme Master First Class - ✔️
»The Global Elite - ✔️

WINGMAN
»Silver I - ✘
»Silver II - ✘
»Silver III - ✘
»Silver IV - ✘
»Silver Elite - ✘
»Silver Elite Master - ✘
»Gold Nova I - ✘
»Gold Nova II - ✘
»Gold Nova III - ✔️
»Gold Nova Master - ✔️
»Master Guardian I - ✔️
»Master Guardian II - ✔️
»Master Guardian Elite - ✔️
»Distinguished Master Guardian - ✔️
»Legendary Eagle - ✔️
»Legendary Eagle Master - ✔️
»Supreme Master First Class - ✔️--- My current rank :steamhappy:
»The Global Elite - ✔️

DANGER ZONE
» Hunter Fox II - ✔️ --- My current rank :steamhappy:


Hiện đang chơi
FIFA 22
Trò chơi yêu thích
Trưng bày thành tựu hiếm nhất

Hoạt động gần đây

233 giờ được ghi nhận
Hiện đang chơi
5,288 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 27 Thg06
13.5 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 26 Thg06
TMJ mlodziutki 13 Thg06 @ 5:07am 
+rep dobry gracz (pamietam bo gralem kiedys z tb)
✞Purple King of CS✞ 27 Thg05 @ 8:20am 
+rep świetny gracz
DORIME 9 Thg05 @ 5:45am 
+rep
xans_ 13 Thg12, 2021 @ 8:01am 
+rep
SIWY 14 Thg03, 2021 @ 6:07am 
──────▄▌▐▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀​▀▀▀▀▀▀▌
───▄▄██▌█ + REP + REP + REP + REP + REP + REP + REP + REP + REP
▄▄▄▌▐██▌█ +REP +REP +REP +REP +REP +REP + REP + REP + REP + REP
███████▌█▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄​▄▄▄▄▄▄▌+ REP + REP REP + REP
▀(@)▀▀▀▀▀▀▀(@)(@)▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀​▀▀▀▀(@)​▀▀​​▀+ REP + REP + REP + REP Polecam gadać a nie się denerwować :d POZDRO
:csgoa:
-kapel 15 Thg01, 2021 @ 4:50am 
Bóg :D