เลเวล 62 XP 23,044
56 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 63
เหรียญตรา