Úroveň 63 XP 23,250
550 XP pro dosažení 64. úrovně
Odznaky