Úroveň 62 XP 23,034
66 XP pro dosažení 63. úrovně
Odznaky