│NeonSkull│
^̶:̷E̴R̶R̶O̷R̸:̸^̵   Ukraine
 
 
:42blocks2::42blocks1::42blocks2::42blocks1::42blocks2::42blocks1::42blocks2::42blocks1::42blocks2::42blocks1::42blocks2::42blocks1::42blocks2::42blocks1:
:FunkliftJukebox::UniversalLove::rc::outdrive:レトロ:palm:ウェーブ:outdrive::rc::UniversalLove::FunkliftJukebox:
:42blocks1::42blocks2::42blocks1::42blocks2::42blocks1::42blocks2::42blocks1::42blocks2::42blocks1::42blocks2::42blocks1::42blocks2::42blocks1::42blocks2:https://steamcommunity.com/tradeoffer/new/?partner=207412364&token=aU8PbaLa

❖ĿäṦ₸⁷⁴ℍêᶉø❖
这是什么鸡巴东西
Retro RETRO

╳̶͙̉ ̵̧̪̠̜͇͍̖̉͝E̵͚̯͍̜̥̽̆̓͒͊̚R̷̥̺̳̠͒͛̾̍͜Ŗ̶̛̗̩̜̩̋̄̅́͋͝O̷̟̖͑͋͂̈͆R̵͉̱͔̃͝✖̵̟̈́̅̕̕


???
80s 80S 80's 80'S

ЦОЙ ЖИВ!!!
Currently Offline
Last Online 9 hrs, 41 mins ago
Artwork Showcase
Achievement Showcase
1,485
Achievements
7
Perfect Games
37%
Avg. Game Completion Rate
Review Showcase
4.8 Hours played
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀♫ Hotline Miami - Dust ♫⠀⠀⠀⠀
───────⚪───────────────────────────────────
⠀▐▐ ⠀►▏ ⠀⠀──○─ 🔊 ⠀₁:₂₅ / ₃:₂₀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴴᴰ⚙ ❐ ⊏⊐

Recent Activity

241 hrs on record
last played on Oct 21
417 hrs on record
last played on Oct 21
7.8 hrs on record
last played on Oct 20
ЕБАНОС Sep 29 @ 11:09am 
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░██████╗░███████╗██████╗░░
░░██╗░░██╔══██╗██╔════╝██╔══██╗░
██████╗██████╔╝█████╗░░██████╔╝░
╚═██╔═╝██╔══██╗██╔══╝░░██╔═══╝░░
░░╚═╝░░██║░░██║███████╗██║░░░░░░
░░░░░░░╚═╝░░╚═╝╚══════╝╚═╝░░░░░░
ХУЙЛАН Sep 13 @ 9:05am 
9999966666999999996669966666696669966666669999966666666699666
9666696666966666666669696666696669966666696666666666666699666
9666669666966666666669669666696669966666966666666666666699666
9666696666999999996669666966696669966666699999666666666699666
9999966666966666666669666696696669966666666666996666666699666
9666666666966666666669666669696669966666966666696666666699666
9666666666966666666669666666996669966666696666966666699966999
9666666666999999996669666666696669966666669999666666699966999

1. HighLight The Numbers

2. Hit Crtl + F

3. Then Press 9 once
│NeonSkull│ Sep 9 @ 11:33am 
:outdrive:𝐑𝐄𝐓𝐑𝐎:palm:𝐖𝐀𝐕𝐄 :outdrive:
│NeonSkull│ Aug 21 @ 10:26pm 
:csgo_crown: I am Not Dead, I am 16 Today :csgo_crown:
ХУЙЛАН Aug 14 @ 10:40am 
отыбись
Black_Dead Aug 14 @ 4:53am 
+REP]