BreaK
Spain
 
 
⠀⠀⠀⠀ 《⠀⠀Desperdiciando cada segundo de mi existencia :) .⠀⠀》
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀《 𝑵𝒐 𝒂𝒄𝒆𝒑𝒕𝒐 𝒔𝒐𝒍𝒊𝒄𝒊𝒕𝒖𝒅𝒆𝒔.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀      ————————————————————————
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 《 𝑰 𝒅𝒐𝒏'𝒕 𝒂𝒄𝒄𝒆𝒑𝒕 𝒇𝒓𝒊𝒆𝒏𝒅𝒔 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕.
На линия
Изложение на „Перфекционист“
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ┌───────────────────┐
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀┌───────┴───────────────────┴───────┐
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀🇦 ⠀ 🇱 🇮 🇹 🇹 🇱 🇪 ⠀🇧 🇮 🇹 ⠀🇦 🇧 🇴 🇺 🇹 ⠀ 🇲 🇪
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀└───────────────────────────────────┘


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╔═══►⠀⠀🇯 🇺 🇳 🇮 🇴 🇷
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╠════►⠀⠀ᴛ ᴡ ᴇ ɴ ᴛ ʏ⠀ •⠀ ᴍ ᴀ ʟ ᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╠═════►⠀⠀🇴 🇨 🇹 🇴 🇧 🇪 🇷 ⠀ •⠀ 🇹 🇭 🇮 🇷 🇹 🇾 - 🇫 🇮 🇷 🇸 🇹
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╚══════►⠀⠀ 🇭 🇦 🇳 🇩 🇸 🇴 🇲 🇪 🇬 🇺 🇾 ⠀24/7


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀┌───────────┐⠀⠀⠀⠀   ╔════►⠀⠀ɢ ᴀ ᴍ ɪ ɴ ɢ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʜ ᴏ ʙ ʙ ɪ ᴇ s ⠀   ╞═ ═══╬═════►⠀⠀ɢ ᴀ ᴍ ɪ ɴ ɢ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀└───────────┘⠀⠀⠀⠀   ╠══════►⠀⠀ɢ ᴀ ᴍ ɪ ɴ ɢ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  ╚═══════►⠀⠀ɢ ᴀ ᴍ ɪ ɴ ɢ


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀┌───────────────────────────────────┐
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇸 🇪 🇨 🇴 🇳 🇩 🇦 🇷 🇾 ⠀🇦 🇨 🇨 🇴 🇺 🇳 🇹 🇸
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀├───────────────────────────────────┤
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀•⠀ 𝘚𝘪𝘹 𝘺𝘦𝘢𝘳𝘴 𝘰𝘭𝘥
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀•⠀ 𝘌𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘺𝘦𝘢𝘳𝘴 𝘰𝘭𝘥
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀└───────────────────────────────────┘

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Изложение на худ. творби
Изложение на снимки
Garry's Mod
Любима игра
1,091
Изиграни часа
9
Постижения
Любимо ръководство
Създадено от — Shiina Mashiro
7,773 оценки
💛💥💚🎶💖✔️💔☄️🦄🐾💍🤖📝✨💎⭐️🔒🍰🍨🍺🍓🎲💛💥💚🎶💖✔️💔☄️🦄🐾💍🤖📝✨💎⭐️🔒🍰🍨🍺🍓🎲💛💥💚🎶💖✔️💔☄️🦄🐾💍🤖📝✨💎⭐️🔒🍰🍨🍺🍓🎲💛💥💚🎶💖✔️💔☄️🦄🐾💍🤖📝✨💎⭐️🔒🍰🍨🍺🍓🎲💛💥💚🎶💖✔️💔☄️🦄🐾💍🤖📝✨💎⭐️🔒🍰🍨🍺🍓🎲💛💥💚🎶💖✔️💔☄️🦄🐾💍🤖📝✨💎⭐️🔒🍰🍨🍺🍓🎲💛💥💚🎶💖✔️💔☄️🦄🐾💍🤖📝✨💎⭐️🔒🍰🍨🍺🍓🎲

Скорошна дейност

1,091 изиграни часа
последно пускане 12 авг.
42 изиграни часа
последно пускане 12 авг.
29 изиграни часа
последно пускане 10 авг.
I4mLegend 4 апр. в 8:09 
+rep penny pinching brain impeded spaniard
Theodore 11 март в 13:53 
-rep ♥♥♥♥♥♥ with wh
Banshee 14 юли 2021 в 2:33 
hope you die on cancer bastard ♥♥♥♥♥ kid ;)
76561199094942815 2 май 2021 в 3:00 
yo dude, send me a friend request, lets play together
76561199095180878 23 апр. 2021 в 14:18 
yo dude, send me a friend request, lets play together
ubydiqu 2 апр. 2021 в 13:11 
sup bro, lets play together, send me a friend request pls