เลเวล 11 XP 1,301
99 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 12
เหรียญตรา