Úroveň 11 XP 1,301
99 XP pro dosažení 12. úrovně
Odznaky