Not Θps
Tylor
 
 
Hiện đang chơi
Counter-Strike: Global Offensive

Hoạt động gần đây

1,533 giờ được ghi nhận
Hiện đang chơi
1.2 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 18 Thg07
110 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 29 Thg11, 2018
< >
Bình luận
Hi I'm Normal 30 Thg06 @ 3:13pm 
+rep first comment