onenineninethree
Vladyslav Nechyporchuk   Kyyiv, Ukraine
 
 
twitter.com/bondik_csgo
instagram.com/bondikcsgo
-console -novid -nojoy -freq 240 +rate 1000000 -w 1024 +fps_max 999 -high
Currently Offline