F3lix
Felix   Ho Chi Minh, Viet Nam
 
 
*** NO MORE GAMING, only work and study ***


✩ Felix | the weed dealer

<3 a fan of 1989 singers:
Taylor Swift
Bích Phương

<3 list:
Lại Quốc Ngọc Hân
Cao Xuân Trà
Nguyễn Phương Thanh Lam

inspired by :csgob::csgoglobe::csgoglobe:TY

目前離線
最近一次上線 3 小時27 分鐘前

最近動態

總時數 55 小時
最後執行於 8 月 24 日
總時數 2,281 小時
最後執行於 8 月 24 日
總時數 23 小時
最後執行於 7 月 16 日
Vostroya 1 月 18 日 上午 8:31 
   .,,..;~`''''  `''''<``彡 }
 _...:=,`'  ︵ т ︵ X彡-J
<` 彡 / ミ ,_人_. *彡 `~
 `~=::       Y
  i.       .:
  .\    ,。---.,, ./
  ヽ /゙''```\;.{  \/
   Y  `J..r_.彳  |
   {  `` `  i
   \     \  ..︵︵.
   `\     ``ゞ.,/` oQ o`)
   `i,     Y ω /
    `i,   .  "  /
   `iミ      ,,ノ
    ︵Y..︵.,,   ,,+..__ノ``
   (,`, З о  ,.ノ川彡ゞ彡 *
   ゞ_,,,....彡彡~  `+Х彡彡彡彡*
F3lix 2018 年 6 月 19 日 上午 7:53 
   .,,..;~`''''  `''''<``彡 }
 _...:=,`'  ︵ т ︵ X彡-J
<` 彡 / ミ ,_人_. *彡 `~
 `~=::       Y
  i.       .:
  .\    ,。---.,, ./
  ヽ /゙''```\;.{  \/
   Y  `J..r_.彳  |
   {  `` `  i
   \     \  ..︵︵.
   `\     ``ゞ.,/` oQ o`)
   `i,     Y ω /
    `i,   .  "  /
   `iミ      ,,ノ
    ︵Y..︵.,,   ,,+..__ノ``
   (,`, З о  ,.ノ川彡ゞ彡 *
   ゞ_,,,....彡彡~  `+Х彡彡彡彡*
F3lix 2018 年 4 月 17 日 上午 7:43 
▒█▀▀▀█ ▒█▀▄▀█ ▒█▀▀▀█ ▒█░▄▀ ▒█▀▀▀  ▒█░░▒█ ▒█▀▀▀ ▒█▀▀▀ ▒█▀▀▄  
░▀▀▀▄▄ ▒█▒█▒█ ▒█░░▒█ ▒█▀▄░ ▒█▀▀▀  ▒█▒█▒█ ▒█▀▀▀ ▒█▀▀▀ ▒█░▒█  
▒█▄▄▄█ ▒█░░▒█ ▒█▄▄▄█ ▒█░▒█ ▒█▄▄▄  ▒█▄▀▄█ ▒█▄▄▄ ▒█▄▄▄ ▒█▄▄▀  

▒█▀▀▀ ▒█░░▒█ ▒█▀▀▀ ▒█▀▀█ ▒█░░▒█  ▒█▀▀▄ ░█▀▀█ ▒█░░▒█ █
▒█▀▀▀ ░▒█▒█░ ▒█▀▀▀ ▒█▄▄▀ ▒█▄▄▄█  ▒█░▒█ ▒█▄▄█ ▒█▄▄▄█ ▀
▒█▄▄▄ ░░▀▄▀░ ▒█▄▄▄ ▒█░▒█ ░░▒█░░  ▒█▄▄▀ ▒█░▒█ ░░▒█░░ ▄
Vostroya 2018 年 1 月 8 日 上午 6:11 
you are not a ♥♥♥♥♥ girl you are a gay
Vostroya 2018 年 1 月 7 日 上午 3:27 
suck my ♥♥♥♥ and win
☯善逸 2018 年 1 月 4 日 上午 7:16 
♥♥♥♥ you too haha