Χρόνος παιχνιδιού σε 2 εβδομάδες:
0h

Προβολή επιτευγμάτων παγκόσμια
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
5 από 49 (10%) επιτεύγματα αποκτήθηκαν:

Προσωπικά επιτεύγματα
 
Ξεκλειδώθηκε στις 1 Νοε στις 17:44

All Journeys Start with a Single Step

Play a ranked match.
Ξεκλειδώθηκε στις 2 Νοε στις 20:15

The Only Way Is Up

Win five casual matches.
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Νοε στις 23:45

The Battlefield Beckons

Fight 30 battles online.
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Νοε στις 0:06

Deadly Precision

Land 10 lethal hits. (Must be outside of Training mode.)
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Νοε στις 0:00

Making an Impact

Land 20 guard impacts. (Must be outside of Training mode.)A New Story of Swords and Souls

Obtained all achievements.

The Power of Partnerships

Use a mercenary in Libra of Soul.

Never Fight on an Empty Stomach

Eat some food in Libra of Soul.

Dive into the Fray

Complete one secondary mission in Libra of Soul.

No Misfortune Too Difficult

Complete 10 secondary missions in Libra of Soul.

Interdimensional Warrior

Complete the mission "Footsteps: Fortress of Illusion" in Libra of Soul.

Edge Master

Obtain 50 weapons in Libra of Soul.

True Edge Master

Obtain 100 weapons in Libra of Soul.

Power Hungry

Upgrade a weapon in Libra of Soul.

A Swordsmith's Best Friend

Upgrade weapons 30 times in Libra of Soul.

Local Hero

Raise the level of a town by one in Libra of Soul.

Pioneer of Prosperity

Raise the level of four towns in Libra of Soul to their max.

The Hunters Become the Hunted

Complete 30 "Astral Fissure Sealing" missions in Libra of Soul.

A Body Like Steel

Reach level 50 in Libra of Soul.

Master of Style by a Mile

Defeat an Ancient in Libra of Soul.

The Memories of Those Who Came Before

Use Soul Points to unlock 10 entries in the Museum.

Sharp Blade, Sharper Skills

Turn on standby and get matched with another player while in Training mode.

The First Step on the Path to Greatness

Complete Arcade mode for the first time.

Keep Your Eye on the Gold

Get a gold rating in Arcade mode.

No Sweeter Taste than Victory

Win five ranked matches.

A Hero Is Born

Fight 10 matches online with a character made in Character Creation.

An Unquenchable Thirst for Battle

Fight 50 battles online.

Untouchable

Achieve 15 perfect victories. (Must be outside of Training mode.)

Critically Acclaimed

Land 20 critical edges. (Must be outside of Training mode.)

May the Best Warrior Win (That Is, Me)

Win 30 reversal edge clashes using A, B, or K. (Must be outside of Training mode.)

The Power Within

Perform soul charge techniques 20 times. (Must be outside of Training mode.)

Boundary Issues

Knock your opponent out of the ring 20 times. (Must be outside of Training mode.)

Breaking the Ice

Stop five guard impacts or reversal edges with a break attack. (Must be outside of Training mode.)

Assault and Battery

Land three lethal hits with Astaroth using "Rending Torment." (Must be outside of Training mode.)

Chasing Shadows

Perform "Steed of the Night" with Grøh 10 times. (Must be outside of Training mode.)
+14

14 κρυφά επιτεύγματα απομένουν

Οι λεπτομέρειες για κάθε επίτευγμα θα αποκαλυφθούν μόλις ξεκλειδωθούν