เลเวล 53 XP 16,979
421 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 54
เหรียญตรา