Úroveň 53 XP 16,979
421 XP pro dosažení 54. úrovně
Odznaky