595 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Counter-Strike: Global Offensive
Global Sentinel
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 9 Thg06, 2020 @ 1:57am
(1)
Anarchist
1 trong 5, sê-ri 1
(1)
Balkan
2 trong 5, sê-ri 1
(4)
FBI
3 trong 5, sê-ri 1
(5)
IDF
4 trong 5, sê-ri 1
(4)
SWAT
5 trong 5, sê-ri 1