595 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา Counter-Strike: Global Offensive
Global Sentinel
เลเวล 5, 500 XP
ปลดล็อค 9 มิ.ย. 2020 @ 1:57am
(0)
ผู้นิยมอนาธิปไตย
1 จาก 5 ในชุดที่ 1
(1)
บอลข่าน
2 จาก 5 ในชุดที่ 1
(4)
FBI
3 จาก 5 ในชุดที่ 1
(5)
IDF
4 จาก 5 ในชุดที่ 1
(4)
SWAT
5 จาก 5 ในชุดที่ 1