595 ώρες στο μητρώο
Έμβλημα Counter-Strike: Global Offensive
Global Sentinel
Επίπεδο 5, 500 πόντοι
Ξεκλειδώθηκε στις 9 Ιουν 2020 στις 1:57
(0)
Αναρχικός
1 από 5, Σειρά 1
(1)
Βαλκάνιος
2 από 5, Σειρά 1
(4)
FBI
3 από 5, Σειρά 1
(5)
IDF
4 από 5, Σειρά 1
(4)
SWAT
5 από 5, Σειρά 1