Úroveň 13 XP 1,759
41 XP pro dosažení 14. úrovně
Odznaky