KAOS
Italy
 
 
:rhsstar: "I'm chaos, I've always been chaos, my point on Earth is chaos" :Pentagram:
Rời mạng
Trưng bày ảnh chụp
Satanist
5 1
Vật phẩm muốn trao đổi
393
Vật phẩm đã sở hữu
3,123
Trao đổi đã thực hiện
7,347
Giao dịch tại chợ
Trò chơi yêu thích
Quầy trưng bày phá đảo thế giới ảo
Trưng bày đánh giá
Đã chơi 12.2 giờ
It is not the classic card game. Mullins has once again managed to bring variety to the game.

Do not read the other reviews.
Do not watch videos.
Don't look through the screenshots.
Enjoy every single plot twist.
Trưng bày giải thưởng
x8
x4
x14
x4
x1
48
Giải thưởng đã nhận
31
Giải thưởng đã trao
Trưng bày Workshop
5
Bài đăng
7
Người theo dõi

Hoạt động gần đây

5.1 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 8 Thg09
4.6 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 8 Thg09
4.5 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 8 Thg09
Revvrel 6 Thg07, 2020 @ 12:28am 
+rep trusted trader
Titoio 27 Thg06, 2020 @ 4:23pm 
+REP, reliable and friendly trader, recommended :cozyspaceengineersc:
kawa_ 13 Thg06, 2020 @ 10:03am 
+rep good trader. thank you very much!
ChryZ 8 Thg06, 2020 @ 4:35am 
+rep, fast and friendly trader :cupup:
/d/ZDW 3 Thg06, 2020 @ 1:52am 
+rep, very good trader! :cozybethesda:
[TW] TR 14 Thg05, 2020 @ 11:38am 
+REP, thanks for trade!