กลุ่มทั้งหมด
FPS Community College - สาธารณะ
83 สมาชิก   |   1 อยู่ในเกม   |   16 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
vinyl - สาธารณะ
30 สมาชิก   |   0 อยู่ในเกม   |   2 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Iowa Player Alliance - สาธารณะ
489 สมาชิก   |   9 อยู่ในเกม   |   110 ออนไลน์   |   7 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
1,606 สมาชิก   |   6 อยู่ในเกม   |   194 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
The New Steam Community Beta - สาธารณะ
45,490 สมาชิก   |   689 อยู่ในเกม   |   6,702 ออนไลน์   |   75 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Steam Universe - สาธารณะ
1,715,969 สมาชิก   |   28,861 อยู่ในเกม   |   287,262 ออนไลน์   |   8650 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
40 สมาชิก   |   1 อยู่ในเกม   |   12 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม