เลเวล 10 XP 1,120
80 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 11
เหรียญตรา