big777
大三七   Huzhou, Zhejiang, China
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 41 giờ, 11 phút trước
Trò chơi yêu thích
134
Giờ đã chơi
48
Thành tựu
Trưng bày thành tựu
2,320
Thành tựu
6
Trò chơi toàn vẹn
19%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Hướng dẫn yêu thích
Tạo bởi - 💎魔想なつみ💎
22 đánh giá
随着steam的政策,国区不能出现18R的作品和补丁
但是此方法可以帮助你购买这些游戏
!!!

Hoạt động gần đây

1.0 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 17 Thg06
3.5 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 11 Thg06
6.4 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 8 Thg06
Garen🐑 31 Thg05 @ 8:17pm 
:cleanseal:6.1快乐~:sunglassesDoge:
Garen🐑 10 Thg04 @ 11:37pm 
:sunglassesDoge:活在梦里。
jimmy09172000 2 Thg04 @ 2:32am 
友谢:fengyi:
Garen🐑 24 Thg03 @ 8:37pm 
:bbtcat:受苦~受苦~
Garen🐑 10 Thg03 @ 8:56pm 
评测了,game就永久在库里了
Sakura 10 Thg03 @ 8:45pm 
大佬你好啊