({[T.C.]})berkyjef
berkyjef   Jalalabad, Nangarhar, Afghanistan
 
 
Playing EVE/RSPACE , Steam , Major\Minor , and Titanfall while faffing about. Mars Aeternum.
Did you really read more on my profile? Thanks! :fhappy:I̠̮̟'̰͚͖͡V̡E̢̖ ͘C̡̻̳̭͙O̴͚̳̱͎̹̮͖M̷̻̞͇͚̗͚E ͚͕͙̝͖̞U̱N͉̙͟D̠̩̫͚̬̞O͓͝N̺̰̤̭͘E̱
̫͔̰A͉̟͇͜Ń̠͚͓̥͈̯͙Y̹̗̻̙͔͚͢ ̬̲̦̫F̞̦̱̼͈̠O͈͢Ǫ̻̦L̮̜̳̼͝ ̖̙̩̼̲C͘À̯̼͚̗̬̤N͉ ̝͔̫S͖͇̘̗̮E̡E ̱͓̠̘̬͎̤͠W̮H̤͎̺̤͟A͔͎̖͈̝̝T̴͎̪͉͍̘S͍͎̀ ̠̳͕B҉̙͉̭̞E̩C̵̬̭O̷̜̠̲̟͓͔M̩͚̩̥E̸̖͓̠̝ ͈̬͈̞̪͉̯͢O̥̫͜F̠͠ ̟͍͙͇̻̩͟M̢E̞
Currently Online
EVE Online
:caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari:
:caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari:
:caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari:
:caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari:
:caldari::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::caldari::caldari::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari:
:caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari:
:caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari::caldari::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::caldari::caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari:
:caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::caldari::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari:
:caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::caldari::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari:
:caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::caldari::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari:
:caldari::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::gallente::caldari::gallente::caldari::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari:
:caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari:
:caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari:
:caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::gallente::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari:
:caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari:
Artwork Showcase
Elite: Dangerous
7 1
Achievement Showcase
6,746
Achievements
13
Perfect Games
41%
Avg. Game Completion Rate
Screenshot Showcase
Olympus Mons (Center) and Retribution (Lower Left) breaking Earth's atmosphere.
2

Recent Activity

5.3 hrs on record
last played on Oct 3
452 hrs on record
last played on Sep 12
1,242 hrs on record
last played on Aug 21
seppo Sep 9 @ 10:01pm 
I trade my pudge arcana for any 10 Dota2 loading screens - if you want send me trade offer, I will accept
DΛRTH_LEX_XΛRDΛS Aug 25 @ 1:40pm 
🅵🅻🆈 🆂🅰🅵🅴 🅾7
Fastenkov Aug 21 @ 9:20am 
add me for trade! I give cs go case keys for gifts!
►Lino4ka ۞ Trade Banned Aug 13 @ 3:18pm 
Lord Nuke Aug 7 @ 9:35pm 
Hi, Did you know there is a bot to trade your cases for keys? Any 6 cases for one cs go key
Bot's link in my profile
Comradicale Jul 4 @ 11:49pm 
Hi, I can give my Fiery Soul of the Slayer Lina arcana for all of your dota 2 loading screens (Im collecting them) so if it's ok for you send me trade offer please. Link in my bio