({[T.C.]})berkyjef
berkyjef   Jalalabad, Nangarhar, Afghanistan
 
 
Playing EVE/RSPACE , Steam , Major\Minor , and Titanfall while faffing about. Mars Aeternum.
Did you really read more on my profile? Thanks! :fhappy:I̠̮̟'̰͚͖͡V̡E̢̖ ͘C̡̻̳̭͙O̴͚̳̱͎̹̮͖M̷̻̞͇͚̗͚E ͚͕͙̝͖̞U̱N͉̙͟D̠̩̫͚̬̞O͓͝N̺̰̤̭͘E̱
̫͔̰A͉̟͇͜Ń̠͚͓̥͈̯͙Y̹̗̻̙͔͚͢ ̬̲̦̫F̞̦̱̼͈̠O͈͢Ǫ̻̦L̮̜̳̼͝ ̖̙̩̼̲C͘À̯̼͚̗̬̤N͉ ̝͔̫S͖͇̘̗̮E̡E ̱͓̠̘̬͎̤͠W̮H̤͎̺̤͟A͔͎̖͈̝̝T̴͎̪͉͍̘S͍͎̀ ̠̳͕B҉̙͉̭̞E̩C̵̬̭O̷̜̠̲̟͓͔M̩͚̩̥E̸̖͓̠̝ ͈̬͈̞̪͉̯͢O̥̫͜F̠͠ ̟͍͙͇̻̩͟M̢E̞
Currently Offline
Last Online 9 days ago
EVE Online
:caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari:
:caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari:
:caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari:
:caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari:
:caldari::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::caldari::caldari::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari:
:caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari:
:caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari::caldari::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::caldari::caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari:
:caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::caldari::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari:
:caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::caldari::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari:
:caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::caldari::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari:
:caldari::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::gallente::caldari::gallente::caldari::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari:
:caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari:
:caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari:
:caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::gallente::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari:
:caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari:
Artwork Showcase
Elite: Dangerous
7 1
Achievement Showcase
6,832
Achievements
16
Perfect Games
41%
Avg. Game Completion Rate
Screenshot Showcase
Olympus Mons (Center) and Retribution (Lower Left) breaking Earth's atmosphere.
2

Recent Activity

1,869 hrs on record
last played on Dec 11
243 hrs on record
last played on Dec 11
68 hrs on record
last played on Dec 11
MVC Gaming Sep 9 @ 10:01pm 
I trade my pudge arcana for any 10 Dota2 loading screens - if you want send me trade offer, I will accept
DΛRTH_LEX_XΛRDΛS Aug 25 @ 1:40pm 
🅵🅻🆈 🆂🅰🅵🅴 🅾7
Fastenkov Aug 21 @ 9:20am 
add me for trade! I give cs go case keys for gifts!
►Lino4ka ۞ Trade Banned Aug 13 @ 3:18pm 
Lord Nuke Aug 7 @ 9:35pm 
Hi, Did you know there is a bot to trade your cases for keys? Any 6 cases for one cs go key
Bot's link in my profile
Comradicale Jul 4 @ 11:49pm 
Hi, I can give my Fiery Soul of the Slayer Lina arcana for all of your dota 2 loading screens (Im collecting them) so if it's ok for you send me trade offer please. Link in my bio