({[T.C.]})berkyjef
berkyjef   Jalalabad, Nangarhar, Afghanistan
 
 
Playing EVE/RSPACE , Steam , Major\Minor , and Titanfall while faffing about. Mars Aeternum.
Did you really read more on my profile? Thanks! :fhappy:I̠̮̟'̰͚͖͡V̡E̢̖ ͘C̡̻̳̭͙O̴͚̳̱͎̹̮͖M̷̻̞͇͚̗͚E ͚͕͙̝͖̞U̱N͉̙͟D̠̩̫͚̬̞O͓͝N̺̰̤̭͘E̱
̫͔̰A͉̟͇͜Ń̠͚͓̥͈̯͙Y̹̗̻̙͔͚͢ ̬̲̦̫F̞̦̱̼͈̠O͈͢Ǫ̻̦L̮̜̳̼͝ ̖̙̩̼̲C͘À̯̼͚̗̬̤N͉ ̝͔̫S͖͇̘̗̮E̡E ̱͓̠̘̬͎̤͠W̮H̤͎̺̤͟A͔͎̖͈̝̝T̴͎̪͉͍̘S͍͎̀ ̠̳͕B҉̙͉̭̞E̩C̵̬̭O̷̜̠̲̟͓͔M̩͚̩̥E̸̖͓̠̝ ͈̬͈̞̪͉̯͢O̥̫͜F̠͠ ̟͍͙͇̻̩͟M̢E̞
Currently Offline
Last Online 5 hrs, 18 mins ago
EVE Online
:caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari:
:caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari:
:caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari:
:caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari:
:caldari::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::caldari::caldari::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari:
:caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari:
:caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari::caldari::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::caldari::caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari:
:caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::caldari::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari:
:caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::caldari::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari:
:caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::caldari::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari:
:caldari::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::gallente::caldari::gallente::caldari::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari:
:caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari:
:caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari:
:caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::gallente::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari:
:caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari:
Artwork Showcase
Elite: Dangerous
7
Achievement Showcase
3,469
Achievements
11
Perfect Games
41%
Avg. Game Completion Rate
Screenshot Showcase
Olympus Mons (Center) and Retribution (Lower Left) breaking Earth's atmosphere.
2
Revolt May 23 @ 5:29am 
Hey, I can give bayonet my for all of your csgo sealed graffities (Im collecting them) so if it's ok for you send me trade offer please. Link in my bio
truck freak May 12 @ 6:51pm 
____*******_________******* _____
___***____***____***______*** ___
__***________*****_________***__
_***__________**___________***_
_***______SORRY FOR_____***_
_***_______GETTING_______***_
__***________YOU________***__
___***____PREGNANT___***____
____***_______________***_____
______***___________***_______
________***_______***_________
__________***____***__________
____________*****_____________
_____________***_____________
Seidtzo May 3 @ 4:31am 
Hi bro, one guy is quit csgo trading and csgo at all(cause of last update) so he's giving skins giveaway. One person - one skin. His link in my profile bro
Fastenkov Mar 9 @ 4:05pm 
I want to trade your games for my games or cs go items:Raccoon:
Super Merlongon Feb 26 @ 5:02am 
Hey bro, I wanted trade my awp asiimov for all your cases or graffities(or unexpensive playskins). So if u dont need them just send me offer. My awp and tradelink in my main - link in bio . Dont add me i got limit, just send offer. Thanks
Cthulhu Feb 21 @ 5:21am 
.._„„„„¸_...…………………………._¸„„„„_
./'.……¯'*~--„…….…………...„--~*'¯…….'\
Ì'ì\,.…_¸„--~~-„)…………… („-~~--„¸_….,/ì'Ì
...'\¯"¯-¸: : : : : ¯"^-„¸….¸„-^"¯ : : : : :¸-¯"¯/'...
…"-,„„¸/' : : : : : : : ¸„„-^"¯ : : : : : : : '\¸„„,-"......
**¯¯¯'^^~-„„„----~^*'"¯ : : : : : : : : : :¸-"..........
.:.:.:.:.„-^" : : : : : : : : : : : : : : : : :„-" "^-„.:.:.:.:.
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: : : : : : : : : : ¸„-^¯:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
.::.:.:.:.:.:.:.:. : : : : : : : ¸„„-^¯ : : : : .:.:.:.:.:.:.:.::.
:.' : : '\ : : : : : : : ;¸„„-~"¯~-„„¸; : : : : : : : \' : : '.:
:.:.:: :"-„""***/*'ì¸'¯. . . . . . . . ¯'¸ì'*\***""„-": ::.:.:
:.': : : : :"-„ : : :"\ . .. We. /": : : „-": : : : :'.:
.:.:.: : : : :" : : : : \, . . .Are . . . ,/ : : : : ": : : : :.:.:.
: : : : : : :, : : : : :/ . . Russian. . . \: : : : : :,: : : : : :