({[T.C.]})berkyjef
berkyjef   Jalalabad, Nangarhar, Afghanistan
 
 
Playing EVE/RSPACE , Steam , Major\Minor , and Titanfall while faffing about. Mars Aeternum.
Did you really read more on my profile? Thanks! :fhappy:I̠̮̟'̰͚͖͡V̡E̢̖ ͘C̡̻̳̭͙O̴͚̳̱͎̹̮͖M̷̻̞͇͚̗͚E ͚͕͙̝͖̞U̱N͉̙͟D̠̩̫͚̬̞O͓͝N̺̰̤̭͘E̱
̫͔̰A͉̟͇͜Ń̠͚͓̥͈̯͙Y̹̗̻̙͔͚͢ ̬̲̦̫F̞̦̱̼͈̠O͈͢Ǫ̻̦L̮̜̳̼͝ ̖̙̩̼̲C͘À̯̼͚̗̬̤N͉ ̝͔̫S͖͇̘̗̮E̡E ̱͓̠̘̬͎̤͠W̮H̤͎̺̤͟A͔͎̖͈̝̝T̴͎̪͉͍̘S͍͎̀ ̠̳͕B҉̙͉̭̞E̩C̵̬̭O̷̜̠̲̟͓͔M̩͚̩̥E̸̖͓̠̝ ͈̬͈̞̪͉̯͢O̥̫͜F̠͠ ̟͍͙͇̻̩͟M̢E̞
Currently In-Game
Wallpaper Engine
EVE Online
:caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari:
:caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari:
:caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari:
:caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari:
:caldari::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::caldari::caldari::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari:
:caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari:
:caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari::caldari::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::caldari::caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari:
:caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::caldari::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari:
:caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::caldari::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari:
:caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::caldari::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari:
:caldari::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::gallente::caldari::gallente::caldari::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari:
:caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari:
:caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari:
:caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::gallente::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::gallente::caldari:
:caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari::caldari:
Artwork Showcase
Elite: Dangerous
7
Achievement Showcase
6,734
Achievements
13
Perfect Games
41%
Avg. Game Completion Rate
Screenshot Showcase
Olympus Mons (Center) and Retribution (Lower Left) breaking Earth's atmosphere.
2

Recent Activity

48 hrs on record
Currently In-Game
595 hrs on record
last played on Aug 15
2.6 hrs on record
last played on Aug 13
Crow Aug 7 @ 9:35pm 
Hi, Did you know there is a bot to trade your cases for keys? Any 6 cases for one cs go key
Bot's link in my profile
Messiah Jul 4 @ 11:49pm 
Hi, I can give my Fiery Soul of the Slayer Lina arcana for all of your dota 2 loading screens (Im collecting them) so if it's ok for you send me trade offer please. Link in my bio
Shkaf Jul 4 @ 2:13pm 
Hi! I wanted to ask. add me if it is possible
OG Can May 23 @ 5:29am 
Hey, I can give bayonet my for all of your csgo sealed graffities (Im collecting them) so if it's ok for you send me trade offer please. Link in my bio
epic gamerman May 12 @ 6:51pm 
____*******_________******* _____
___***____***____***______*** ___
__***________*****_________***__
_***__________**___________***_
_***______SORRY FOR_____***_
_***_______GETTING_______***_
__***________YOU________***__
___***____PREGNANT___***____
____***_______________***_____
______***___________***_______
________***_______***_________
__________***____***__________
____________*****_____________
_____________***_____________