3.5 ώρες στο μητρώο
Έμβλημα Snake Pass
Wrapping Rookie
Επίπεδο 1, 100 πόντοι
Ξεκλειδώθηκε στις 26 Δεκ 2018 στις 18:25
Doodle
1 από 6, Σειρά 1
Noodle
2 από 6, Σειρά 1
Bol-Dor
3 από 6, Σειρά 1
Sog-Gee
4 από 6, Σειρά 1
Cyn-Derr
5 από 6, Σειρά 1
Bloh-Wee
6 από 6, Σειρά 1