3.0 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา UnderWater Adventure
On the beach
เลเวล 1, 100 XP
ปลดล็อค 26 ธ.ค. 2018 @ 10:45pm
1st Dive
1 จาก 7 ในชุดที่ 1
Breath
2 จาก 7 ในชุดที่ 1
Deeper
3 จาก 7 ในชุดที่ 1
Hippo
4 จาก 7 ในชุดที่ 1
Jaws
5 จาก 7 ในชุดที่ 1
Machines
6 จาก 7 ในชุดที่ 1
Prison
7 จาก 7 ในชุดที่ 1