3.5 ώρες στο μητρώο
Έμβλημα Sometimes: Success Requires Sacrifice
Sometimes Sword
Επίπεδο 1, 100 πόντοι
Ξεκλειδώθηκε στις 19 Ιουν 2018 στις 0:34
Abused Alien
1 από 5, Σειρά 1
The Lazy Card
2 από 5, Σειρά 1
The Exit Card
3 από 5, Σειρά 1
Suicidal Bomb
4 από 5, Σειρά 1
(1)
Losing Heart
5 από 5, Σειρά 1