Benares
Shanghai, China
 
 
War. War never changes...
“ 你看到了一个辐射玩家,他居然在玩辐射2! ”
Đang trên mạng
Nhóm yêu thích
你看到了324号避难所!
6
Thành viên
0
Đang chơi
3
Trên mạng
0
đang trò chuyện

Hoạt động gần đây

14.2 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 18 Thg06
0.6 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 18 Thg06
8.6 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 12 Thg06
Tease 4 Thg02 @ 11:26am 
新年快乐:babytree:
Cloud 4 Thg02 @ 5:34am 
B叔B叔,新年快乐嘛~ <3
至尊小夜猫 31 Thg12, 2018 @ 11:59pm 
   :::: __,,...,,_ ,;:  ;; _,,,,_
  .,.~т' ︵  ''';~* .~''''  ''`'';
  ;: 人     ,,. .~`
 ;.     :;``_.,,,~``'
 彡     ミ
  ;;,  ,..,_  :;`
  ;```:; .;: `;  /
  ; .` :  i,, :;;
  ;:  `  `  ミ
  ;:      ミ
  彡 嗨枇妞吔埃吾瑞卍 ミ,.~``~,,
  ; . ,..~`   Y ミ
  ;::  ;:    :;~''''`
   ;:::  :,_,,.,   :;`
  ;` ``;,.., ::` ;  ,.;;`
  ``~~` ``~~```''''''~~~''''''
𝓜𝓪𝖘𝓽𝓮𝓻 (AFK) 24 Thg12, 2018 @ 7:17pm 
………………........★...
…………………...☼☼...
……………… …*•○♥○•*…
……………… .*♥♫♀♂♫♥*’…
………..……*♥•♦►♫◄••♥* …
……………*♥☺▬♥☺♥▬☺♥* …
………….*♥•♥▬#♠ ♥#▬♥•*♥*…
…………*♥♫♥♥▬♫♥ ♥♫▬♥*♫* …
………*♥☺♥☺♥♫*♣♥♫♥☺♥☺ ♥*…
…….*♥♣♫♥♣♥☺♥♫♥☺♥� �♫♣♥*…
…….*♥♥☺♣♥♫♥♥♫♥☺♥♫ ♥♣☺♥♥*…
….…………………▓█...
…….………………▓█...
………………….๑۩۞۩๑…Merry Christmas!!!!
至尊小夜猫 1 Thg11, 2018 @ 12:07am 
不给糖就咬你:fengxi:
[CHN]Twenty 30 Thg9, 2018 @ 10:07pm 
国庆节快乐啊!!!