bej
AฬชNอฃYฬบฬ–%ฬฐ อฅอ’ฬŽฬƒฬฐอ“อฬญIอฉS ฬ‰ฬ†อ‚ฬ—ฬคDEฬฟ๐“๐““   Tokyo, Tokyo, Japan
 
 
https://steamdb.info/calculator/76561198043788358/
-
โžฅโ€ฑkek๐Ÿ”™ ๐Ÿ”š ๐Ÿ”› ๐Ÿ”œ ๐Ÿ” โˆซ โˆ‚ โˆ‘
fuck you nignogs i'm hacking
-
*DEAD* Arceus2 : {white}you are fucking amazing
[Fuckyou] adam.sandler93 : ik
-
*ๆญปไบก* [วควค] GhastlyGhostJr : im kek I play demoknight because I cant aim
-
i have autism and i feel realy offended, what the fuck is wrong with autism?! Ok, i know serious autism (like not wanting to talk your hole life) is not good, but autism people like me are just super nerds, so why the fuck would that be bad!? Its like saying "you sound like a nigga". Fuck you๏ปฟ
-
4:22 PM - Grundle: see, your first mistake was playing mirage
4:22 PM - โœ‚kekใƒ„: I wasn't host
4:22 PM - Grundle: and thats your second mistake :p2chell:
-
im gonna put my dick into your fucking retard ass
-
*DEAD* [Scripter] [PrG-] kek : k
*DEAD* [Scripter] [PrG-] kek : y
*DEAD* [Scripter] [PrG-] kek : s
[SourceComms] taishi: Issued an extended gag on kek for 5 minutes.
-----
โ’ผ *DEAD* kek (YA,) : thx for deags
*DEAD* Ionic : <3 kek
โ’ผ *DEAD* kek (YA,) : <3
โ’ผ *DEAD* kek (YA,) : >3
โ’ผ *DEAD* kek (YA,) : *
*DEAD* Ionic : NO
-
me: "Are you banana?"
Professional pZ0n3 : he my cousin
-
Professional pZ0n3 : am china number 1 and he my cousin
-
0 Player: chromatid | QUEER_FUCKER - Scroll pattern: 9 11 11 9 8 8 9 4 5 9 11 9 8 10 7 9 12 2 10 8 10 8 8 10 7 10 Avg jumps/speed: 8.5/351.5 perfect jump ratio: 69.95%
-
Skilled โœชKroutster : ima jizz in my mouse so i cant play
[Top Notch] kek : nah itll directly lube up ur strafes
-
I am a brony and like Metroid, Zelda, Smash Bros Series, Megaman,IWBTG FanGames, Team Fortress, CoD, and probably a lot more
-
2:08 PM - kek: wait os is the gamer at 5
2:08 PM - kek: 7*
2:08 PM - kek: like wtf
2:08 PM - kek: you cant ijust
2:08 PM - kek: like
-
*DEAD* twix : kek is gay
*DEAD* Scoutkllr : no
*DEAD* Scoutkllr : he's cute
*DEAD* twix : hes cute because hes gay
-
*DEAD* [Trap King] monk#ProfessionalRunescapePlaye : nextmap
*DEAD* kek : nextmap
[SM] The next map will be mg_wipeout_course_v1b.
*DEAD* kek : oh boy
-
NotAwesome : kek ur going in my suicide note
kachoccy : keks going in my will
-
3 hour ban:
Disconnect: Ban ends: Jan 05, 2018 - 07:34 PM.
Reason: extending ban, you need to actually learn your lesson. Stop being racist and a burden on our servers.
-
[1:05 AM]
kek:
do you just check my records when you wake up
lol
[1:05 AM]
Broiler:
i check wipeout
only
-
LJ STUFF:
[KZ] ๐ŸŽนkek๐ŸŽน jumped 284.4437 units with a LongJump [10 Strafes | 275.435 Pre | 368 Max | Height 56.9 | 79% Sync | JumpOff Edge 4.850 | CrouchJump: yes | -Forward: yes] [275 block]

icarly cosplay jumped 335.6459 units with a Bhop [6 Strafes | 357.533 Pre | 422.540 Max | Height 57.3 | 86% Sync]

No Pre:
[JS] LJ: 265.80 units [10 Strafes | 250 Pre | 353 Max | 56 Height | 89% Sync]
KEK:
[KZ] LJ: 280.59 units [14 Strafes | 274 Pre | 355 Max | 57 Height | 69% Sync]
[KZ] LJ: 255.14 units [16 Strafes | 275 Pre | 295 Max | 57 Height | 40% Sync]

CSS:

Longjump
Distance: 269.12; prestrafe: 274.88; edge: 5.51
Strafes: 9; sync: 79.22; maxspeed (gain): 349.42 (74.54)
Height diff: +0.79; jump height: 55.49; efficiency: 0.9779; ticks: 77; degrees synced/degrees turned: 263.33/287.68
--------------------------------
# Key Gain Loss Time Sync
1 D 11.74 0.00 11.68 88.88
2 A 7.81 0.00 9.09 100.00
3 D 9.90 0.00 11.68 77.77
4 A 7.96 0.00 10.38 87.50
5 D 9.61 0.00 11.68 88.88
6 A 6.89 0.00 9.09 85.71
7 D 7.91 0.00 11.68 77.77
8 A 7.33 0.00 9.09 85.71
9 D 5.35 0.00 12.98 50.00
Duck
Currently Online
Your worst nightmare.
:p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell::p2chell:

Recent Activity

2,610 hrs on record
last played on Jul 18
72 hrs on record
last played on Jul 16
1.8 hrs on record
last played on Jul 16
teelar Jun 3 @ 1:43pm 
beji. mars. beji. mars. beji. mars. beji. mars. beji. mars. beji. mars. beji. mars. beji. mars. beji. mars. beji. mars. beji. mars. beji. mars. beji. mars. beji. mars. beji. mars. beji. mars. beji. mars. beji. mars. beji. mars. beji. mars. beji. mars. beji. mars. beji. mars. beji. mars. beji. mars. beji. mars. beji. mars. beji. mars. beji. mars. beji. mars. beji. mars. beji. mars. beji. mars. beji. mars. beji. mars. beji. mars. beji. mars. beji. mars. beji. mars. beji. mars. beji. mars. beji. mars. beji. mars. beji. mars. beji. mars. beji. mars. beji. mars. beji. mars. beji. mars. beji. mars. beji. mars. beji. mars. beji. mars. beji. mars. beji. mars. beji. mars. beji. mars. beji. mars. beji. mars. beji. mars. beji. mars. beji. mars. beji. mars. beji. mars. beji. mars. beji. mars. beji. mars.
teelar May 2 @ 9:34am 
IF U WERE KILLED TOMORROW, I WOULDNT GO 2 UR FUNERAL CUZ ID B N JAIL 4 KILLIN DA MOTHA FUKER THAT KILLED U!


........, ,
....../ `-------] = = = = = D
...../==o;;;;;;;;.:/
.....), ---.(() /
....// (..) ), ----"
...//_//
..////
.////

WE TRUE HOMIES
WE RIDE TOGETHER
WE DIE TOGETHER
Send this GUN to everyone you care about including me if you care. C how many times you get this, if you get a 9 your A TRUE HOMIE
bej Apr 8 @ 8:37pm 
NBA 2K19
Video game
5/10 ยท Steam
DescriptionNBA 2K19 is a basketball simulation video game developed by Visual Concepts and published by 2K Sports, based on the National Basketball Association. It is the 20th installment in the NBA 2K franchise and the successor to NBA 2K18. Wikipedia
Initial release date: September 7, 2018
Developer: Visual Concepts
Genre: Sports game
Publishers: 2K Games, 2K Sports
Platforms: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Android, iOS, Microsoft Windows
SniffySnoo Apr 7 @ 12:39pm 
complete โ™ฅโ™ฅโ™ฅโ™ฅ low testosterone
boy Mar 11 @ 6:20pm 
shes big lesbian
: 8 | <-- sideways gorilla May 21, 2018 @ 4:16pm 
โ–ˆโ–‘โ–‘โ–ˆ ใ€€ โ–ˆโ–€โ–€โ–ˆ โ–‘โ–€โ–‘ โ–ˆโ–€โ–€โ–„ โ–€โ–€โ–ˆโ–€โ–€
โ–ˆโ–‘โ–‘โ–ˆ ใ€€ โ–ˆโ–„โ–„โ–ˆ โ–€โ–ˆโ–€ โ–ˆโ–‘โ–‘โ–ˆ โ–‘โ–‘โ–ˆโ–‘โ–‘
โ–‘โ–€โ–€โ–€ ใ€€ โ–€โ–‘โ–‘โ–€ โ–€โ–€โ–€ โ–€โ–‘โ–‘โ–€ โ–‘โ–‘โ–€โ–‘โ–‘

โ–ˆโ–€โ–€โ–„ โ–ˆโ–€โ–€โ–ˆ โ–€โ–€โ–ˆโ–€โ–€ โ–ˆโ–‘โ–‘โ–ˆ โ–‘โ–€โ–‘ โ–ˆโ–€โ–€โ–„ โ–ˆโ–€โ–€โ–€
โ–ˆโ–‘โ–‘โ–ˆ โ–ˆโ–‘โ–‘โ–ˆ โ–‘โ–‘โ–ˆโ–‘โ–‘ โ–ˆโ–€โ–€โ–ˆ โ–€โ–ˆโ–€ โ–ˆโ–‘โ–‘โ–ˆ โ–ˆโ–‘โ–€โ–ˆ
โ–€โ–‘โ–‘โ–€ โ–€โ–€โ–€โ–€ โ–‘โ–‘โ–€โ–‘โ–‘ โ–€โ–‘โ–‘โ–€ โ–€โ–€โ–€ โ–€โ–‘โ–‘โ–€ โ–€โ–€โ–€โ–€

โ–ˆโ–€โ–€โ–„ โ–ˆโ–‘โ–‘โ–ˆ โ–€โ–€โ–ˆโ–€โ–€ ใ€€ โ–ˆโ–€โ–€โ–ˆ
โ–ˆโ–€โ–€โ–„ โ–ˆโ–‘โ–‘โ–ˆ โ–‘โ–‘โ–ˆโ–‘โ–‘ ใ€€ โ–ˆโ–„โ–„โ–ˆ
โ–€โ–€โ–€โ–‘ โ–‘โ–€โ–€โ–€ โ–‘โ–‘โ–€โ–‘โ–‘ ใ€€ โ–€โ–‘โ–‘โ–€

โ–ˆโ–‘โ–‘โ–‘โ–ˆ โ–ˆโ–‘โ–‘โ–ˆ โ–‘โ–€โ–‘ โ–€โ–€โ–ˆโ–€โ–€ โ–ˆโ–€โ–€ ใ€€ โ–ˆโ–€โ–€โ–„ โ–ˆโ–€โ–€โ–ˆ โ–ˆโ–‘โ–‘โ–ˆ
โ–ˆโ–„โ–ˆโ–„โ–ˆ โ–ˆโ–€โ–€โ–ˆ โ–€โ–ˆโ–€ โ–‘โ–‘โ–ˆโ–‘โ–‘ โ–ˆโ–€โ–€ ใ€€ โ–ˆโ–€โ–€โ–„ โ–ˆโ–‘โ–‘โ–ˆ โ–ˆโ–„โ–„โ–ˆ
โ–‘โ–€โ–‘โ–€โ–‘ โ–€โ–‘โ–‘โ–€ โ–€โ–€โ–€ โ–‘โ–‘โ–€โ–‘โ–‘ โ–€โ–€โ–€ ใ€€ โ–€โ–€โ–€โ–‘ โ–€โ–€โ–€โ–€ โ–„โ–„โ–„โ–ˆ