bbww
Argentina
 
 
:mrprar1::mrprar2::mrprar3::mrprar4:
Trò chơi yêu thích
21
Giờ đã chơi
33
Thành tựu
Trưng bày ảnh chụp
my first 100%
384 8 26
Trưng bày ảnh chụp
10/24/2020
15 10
Cristiano Ronaldo 18 Thg01 @ 6:20pm 
mas malo que el hambre en africa
TurnOFF trader & player 10 Thg01 @ 11:06am 
I cant send you an offer man, idk why, add me I sent request
Soritatraumas 30 Thg12, 2021 @ 9:36am 
BB <3
✯ElCabezon✯ 29 Thg12, 2021 @ 7:20pm 
⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⠟⢿⣿⣿⣿⣿⠿⠛⠛⠿⢿⣿⣿⣿⣿⠛⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿
⣿⣿⣿⣿⡿⢿⣿⣿⣄⠄⣼⣿⡿⠋⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠛⣿⣿⠄⢀⣤⣿⣿⣿⣿⣿
⣿⣿⣿⣷⣤⣸⣿⠛⡛⢛⣿⠋⠄⠄⢀⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠘⣿⣿⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿
⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠁⠄⠁⠈⠄⠄⠄⠄⣿⡀⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠓⠸⠏⠄⢹⣿⣿⣿⣿
⣿⣿⣿⣿⡿⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⢠⠿⠿⢻⣦⣤⣠⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠈⠻⣿⣿⣿
⣿⣿⣿⡿⠁⠄⠄⠄⠄⠈⠄⠄⢸⣿⣿⣿⣿⣿⢭⡛⡀⠄⠄⠨⠄⠄⠄⠄⠄⣿⣿⣿
⣿⣿⣿⠁⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠻⣧⡀⣈⣿⣿⠟⠄⠄⠠⢇⠄⠄⠄⠄⠄⣿⣿⣿
⣿⣿⡁⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⢀⢀⣉⡉⠉⠄⠄⠄⠄⠄⠰⠂⠄⠄⠄⠄⢹⣿⣿
⣿⣿⡇⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⣿⠿⠁⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠘⣿⣿
⣿⣿⣿⣶⣤⣤⣄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⣼⣿⣿
𝔪9 7 Thg12, 2021 @ 12:05pm 
jaja tiene la piel negra
kuroro 6 Thg12, 2021 @ 8:15pm 
Contesta gordo