√♫○ßanditul™○♫√
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 29 ngày trước
1 lệnh cấm VAC được ghi nhận | Thông tin
641 ngày từ lần cấm cuối
Gotcha 25 Thg03, 2018 @ 8:16am 
+rep fast and fair
Phoenix 25 Thg03, 2018 @ 2:12am 
+rep fast trader
Brck. 18 Thg03, 2018 @ 1:41am 
+rep Awesome trader
Skanoodle. 17 Thg03, 2018 @ 1:42pm 
+rep nice trader!
Kristian 17 Thg03, 2018 @ 10:09am 
:rep2: Fast trader :MerryPugmas:
El Matissos 17 Thg03, 2018 @ 3:13am 
+rep Nice and Realy Fast Trader :D (traded zomba for Hiro)