Úroveň 11 XP 1,396
4 XP pro dosažení 12. úrovně
Odznaky