เหรียญตรา The Steam Awards
Steam Awards Lvl 30+
เลเวล 34, 3,400 XP
ปลดล็อค 1 ม.ค. 2017 @ 11:50am
(0)
Villain Most In Need Of A Hug
1 จาก 9 ในชุดที่ 1
(0)
I Thought This Game Was Cool
2 จาก 9 ในชุดที่ 1
(0)
Test of Time
3 จาก 9 ในชุดที่ 1
(0)
Just 5 More Minutes
4 จาก 9 ในชุดที่ 1
(0)
Whoooaaaaaaa, dude!
5 จาก 9 ในชุดที่ 1
(0)
Game Within a Game
6 จาก 9 ในชุดที่ 1
(0)
There's Something In My Eye
7 จาก 9 ในชุดที่ 1
(0)
Best Use Of A Farm Animal
8 จาก 9 ในชุดที่ 1
(0)
Community Choice
9 จาก 9 ในชุดที่ 1