Έμβλημα The Steam Awards
Steam Awards Lvl 30+
Επίπεδο 34, 3,400 πόντοι
Ξεκλειδώθηκε στις 1 Ιαν 2017 στις 11:50
(0)
Villain Most In Need Of A Hug
1 από 9, Σειρά 1
(0)
I Thought This Game Was Cool
2 από 9, Σειρά 1
(0)
Test of Time
3 από 9, Σειρά 1
(0)
Just 5 More Minutes
4 από 9, Σειρά 1
(0)
Whoooaaaaaaa, dude!
5 από 9, Σειρά 1
(0)
Game Within a Game
6 από 9, Σειρά 1
(0)
There's Something In My Eye
7 από 9, Σειρά 1
(0)
Best Use Of A Farm Animal
8 από 9, Σειρά 1
(0)
Community Choice
9 από 9, Σειρά 1