เหรียญตรา Legend of Grimrock 2
Balance
เลเวล 5, 500 XP
ปลดล็อค 31 ธ.ค. 2016 @ 7:27am
(0)
Giant Snake
1 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Ratling
2 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Sand Warg
3 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Spider
4 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Summon Stone
5 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Twigroot
6 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Undead
7 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Zarchton
8 จาก 8 ในชุดที่ 1