Legend of Grimrock 2 значка
Balance
5 ниво, 500 опит
Откл. на 31 декември 2016 в 7:27
(0)
Giant Snake
1 от 8, серия 1
(0)
Ratling
2 от 8, серия 1
(0)
Sand Warg
3 от 8, серия 1
(0)
Spider
4 от 8, серия 1
(0)
Summon Stone
5 от 8, серия 1
(0)
Twigroot
6 от 8, серия 1
(0)
Undead
7 от 8, серия 1
(0)
Zarchton
8 от 8, серия 1