Badosz
 
 
:heavenforest::Djoe::Ijoe::skelejoe::SUPERHOT::mindblown::cleanhourglass::cleankey::dustpan::featherduster::beatmeat::repill::vs_exit::2018ship::2018salienpsychic::2018saliengoo1::2018salienbeast2::2018salienbeast1::2018saliengoo2::cozycrashfish::cozyjunimogreen::cozyprodman::cozyrealmroyale::cozyroe:
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 6 ngày trước
1 lệnh cấm trò chơi được ghi nhận | Thông tin
1358 ngày từ lần cấm cuối
Nhóm yêu thích
Official Group for Steamworks Development Support
25,416
Thành viên
366
Đang chơi
4,817
Trên mạng
1,651
đang trò chuyện

Hoạt động gần đây

0.8 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 1 Thg11
54 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 29 Thg10
100 XP
16.7 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 28 Thg10
< >
Bình luận
Klumb3r 11 Thg06 @ 7:37pm 
Badosz, can I translate the game Salio into Spanish?
Mekoński 14 Thg03 @ 7:04am 
Cześć tu Alyx V.