Badosz
 
 
.
Đang trên mạng
1 lệnh cấm trò chơi được ghi nhận | Thông tin
1772 ngày từ lần cấm cuối
Nhóm yêu thích
Official Group for Steamworks Development Support
29,396
Thành viên
397
Đang chơi
6,240
Trên mạng
2,706
đang trò chuyện

Hoạt động gần đây

0.0 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 24 Thg01
0.1 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 24 Thg01
0.2 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 24 Thg01