เหรียญตรา Intergalactic Steam Summer Sale
Intergalactic - Lvl 10+
เลเวล 10, 1,000 XP
ปลดล็อค 4 ก.ค. 2018 @ 11:41am
Salien Spaceship
1 จาก 10 ในชุดที่ 1
Salien Homeworld
2 จาก 10 ในชุดที่ 1
Salien Ally - Psychic
3 จาก 10 ในชุดที่ 1
Salien Ally - Goo
4 จาก 10 ในชุดที่ 1
Salien Ally - Beast
5 จาก 10 ในชุดที่ 1
Duldrum Homeworld
6 จาก 10 ในชุดที่ 1
Duldrum - lil Threat
7 จาก 10 ในชุดที่ 1
Duldrum - Medium Threat
8 จาก 10 ในชุดที่ 1
Duldrum - High Threat
9 จาก 10 ในชุดที่ 1
Duldrum - Boss
10 จาก 10 ในชุดที่ 1