Έμβλημα Intergalactic Steam Summer Sale
Intergalactic - Lvl 10+
Επίπεδο 10, 1,000 πόντοι
Ξεκλειδώθηκε στις 4 Ιουλ 2018 στις 11:41
Salien Spaceship
1 από 10, Σειρά 1
Salien Homeworld
2 από 10, Σειρά 1
Salien Ally - Psychic
3 από 10, Σειρά 1
Salien Ally - Goo
4 από 10, Σειρά 1
Salien Ally - Beast
5 από 10, Σειρά 1
Duldrum Homeworld
6 από 10, Σειρά 1
Duldrum - lil Threat
7 από 10, Σειρά 1
Duldrum - Medium Threat
8 από 10, Σειρά 1
Duldrum - High Threat
9 από 10, Σειρά 1
Duldrum - Boss
10 από 10, Σειρά 1