30 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา Forager
Basic Forager
เลเวล 1, 100 XP
ปลดล็อค 28 พ.ค. 2020 @ 8:15am
Druid
1 จาก 9 ในชุดที่ 1
Fairy Queen
2 จาก 9 ในชุดที่ 1
Friendly Beet
3 จาก 9 ในชุดที่ 1
(1)
Scary Ghost
4 จาก 9 ในชุดที่ 1
(1)
Goblin
5 จาก 9 ในชุดที่ 1
Big Skeleton
6 จาก 9 ในชุดที่ 1
Golden Egg
7 จาก 9 ในชุดที่ 1
Cowpig
8 จาก 9 ในชุดที่ 1
Fox
9 จาก 9 ในชุดที่ 1