30 godz. łącznie
Odznaka z Forager
Basic Forager
Poziom 1, 100 PD
Odblokowano: 28 maja 2020 o 8:15
Druid
1 z 9, seria 1
Fairy Queen
2 z 9, seria 1
Friendly Beet
3 z 9, seria 1
(1)
Scary Ghost
4 z 9, seria 1
(1)
Goblin
5 z 9, seria 1
Big Skeleton
6 z 9, seria 1
Golden Egg
7 z 9, seria 1
Cowpig
8 z 9, seria 1
Fox
9 z 9, seria 1