30 timer totalt
Forager-merke
Basic Forager
Nivå 1, 100 XP
Låst opp 28. mai 2020 kl. 8.15
Druid
1 av 9, serie 1
Fairy Queen
2 av 9, serie 1
Friendly Beet
3 av 9, serie 1
(1)
Scary Ghost
4 av 9, serie 1
(1)
Goblin
5 av 9, serie 1
Big Skeleton
6 av 9, serie 1
Golden Egg
7 av 9, serie 1
Cowpig
8 av 9, serie 1
Fox
9 av 9, serie 1